Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ

ОТНОСНО

Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ е създаден през 2011г. с основната мисия да промотира, подкрепи и стимулира иновационния процес при осъществяването на проекти по енeргийна ефективност, енергоспестяване, възобновяеми енергийни източници, енергийни и други „зелени“ проекти.Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ обединява и координира знанията и опита на фирми, организации разработващи и промотиращи възобновяемите енергийни източници, опазването на околната среда, опазването на природните ресурси, оползотворяване на енергията от ВЕИ, внедряването на иновации, както и на последните научни постижения в търсенето на устойчиви решения за развитието на „зелената индустрия“ и „зелените проекти“.Клъстерът обхваща фирми, свързани с изготвянето и осъществяването на „зелени“ и ВЕИ проекти, неправителствени организации и образователни институции.

Визия – Клъстер Зелена Синергия да стане водещ български клъстер за прилагане на иновативни еко-енергийни решения за декарбонизация и дигитализация на общините и МСП.

Мисия – подкрепа на общини и МСП с цел зелен растеж чрез осигуряване на иновативни енергийни услуги в ресурсна и енергийна ефективност и възобновями енергийни източници.

Цели 1)Подкрепа за национални и местни инициативи в областта на иновации в областта на ЕЕ и ВЕИ и клъстерното сътрудничество ; 2)Усилване на капацитета на членовете на клъстера за иновации ; 3)Изграждане на КЗС като развит клъстер ; 4) Интернационализация на КЗС и членовете.

Прочети повече

Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ в цифри

Основна информация


Членове на клъстера


 • бъдеще
 • Crane LOGO_NEW1
 • jterm
 • eco-energiq
 • AEP
 • Енеркон
 • install_BG
 • keo-zenit
 • migton
 • Quattrogi_logo
 • multiterm
 • oberon
 • pgee
 • pu
 • technicheski
 • Solery
 • technologica
 • heliodom
 • БИГ
 • Stok
 • Enta
 • ISE_Energy logo 12 (002)
 • СтенлиФриго
 • Sofena

Стани член на Клъстер ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ


Изгради мрежа от партньорства

Изгради мрежа от партньорства


Заедно вървим напред

Заедно вървим напред


Предимството да бъдеш информиран

Предимството да бъдеш информиран


ЗАПОЗНАЙ СЕ С УСТАВАКАНДИДАТСТВАЙ СЕГА

ПАРТНЬОРСКИ ВРЪЗКИ

 • a4 biolab logo
 • logo-Natureef
 • LogoABK