За осма поредна година АБЕА награди ВЕИ Шампионите на България

1
Клъстер Зелена синергия участва в бизнес сътрудническа среща в Мексико Сити
28.10.2016
15241193_1791285214422226_3419360311962604162_n
Клъстер Зелена синергия участва в работно посещение във Филипини
19.12.2016
Покажи всички

За осма поредна година АБЕА награди ВЕИ Шампионите на България

12

За осма поредна година Асоциацията на Българските Енергийни Агенции (АБЕА) награди ВЕИ Шампионите на България.Състезанието е в две категории – Лига „Биомаса“ и Лига „Слънчева енергия“, а отличените получават специално изработени „олимпийски” медали. Официалната церемония по награждаване се състоя на 06 Декември 2016 г. в зала „Сердика“, хотел „Шератон“, гр. София.

Три общини бяха отличени в Лига „Биомаса“ за подмяна на съществуващите и изграждане на високоефективни отоплителни системи в сгради – общинска собственост, използващи биомаса за гориво.

В Лига „Слънчева енергия“ наградите си поделиха три фирми, реализирали иновативни фотоволтаични системи, които да покриват енергийните им нужди.

ВЕИ шампиони 2016 ВЕИ шампиони 2016

ВЕИ шампиони 2016

ЛИГА БИОМАСА

ПЪРВО МЯСТО:

Златен медал и Шампионска купа получи Община Бургас за подмяна на амортизирани и неефективни отоплителни мощности в РОЦ-„Меден рудник“- демонтаж на единия от двата стари котела КТМ-2, хоризонталния му димоход, демонтаж на всички стари и амортизирани съоръжения, арматура и тръбопроводи, обслужващи този котел, както и подмяна на топлопроводи до ОДЗ №1 ”Морска Звезда”. На този етап в новопроектираното котелно се предвижда инсталирането на нов, напълно автоматизиран водогреен котел за изгаряне на биомаса-дървесни пелети, трески (чипс), натрошени черупки и костилки. Котелът е с максимална мощност 1650 kW.

ВТОРО МЯСТО:

Столична община за инсталации с обща инсталирана мощност 1 500 kW, включващи 5 котелни помещения, обслужващи 9 сгради.

 1. 170 СОУ „Васил Левски”, кв. Курило, район Нови Искър – две сгради, отоплявани от обща локална водна отоплителна инсталация с котли на промишлен газьол, монтирани в котелното помещение намиращо се в сутерена на основната сградата се подменя с Котел за автоматизирано горене на биомаса  с мощност 500kW;
 1. 115 ОУ „Св.Кирил и Методий”, с.Горни Богров, район Кремиковци- една сграда, отоплявана с локална водна отоплителна инсталация с котел на промишлен газьол, монтирани в котелно помещение намиращо се в сутерена на сградата се подменя с Котел за автоматизирано горене на биомаса  с мощност 250kW;
 1. 116 ОУ „Паисий Хилендарски”, с.Яна, район Кремиковци- една сграда, отоплявана с локална водна отоплителна инсталация с котел на промишлен газьол, монтирани в котелно помещение намиращо се в сутерена на сградата се подменя с Котел за автоматизирано горене на биомаса  с мощност 250kW;
 1. 156 ОУ „Васил Левски”, квартал Кремиковци, район Кремиковци- една сграда, отоплявана с локална водна отоплителна инсталация с котли на промишлен газьол, монтирани в котелно помещение намиращо се в сутерена на сградата се подменя с Котел за автоматизирано горене на биомаса с мощност 300kW;
 1. 15 ЦДГ „Щурче”, 44 СДЯ и Детска кухня, с. Бистрица, район Панчарево – общо четири сгради, разположени на една площадка, като 15 ЦДГ „Щурче” има две сгради, а 44 СДЯ и Детската кухня към 44 СДЯ по една. Новата сграда на 15 ЦДГ „Щурче” се отоплява от локална водна отоплителна инсталация с котел на промишлен газьол, като котелното помещение е обособено в приземния етаж на сградата. Старата сграда на 15 ЦДГ „Щурче” и сградите на 44 СДЯ и Детската кухня към 44 СДЯ се захранват с топлина през подземно положен топлопровод от общ котел на промишлен газьол инсталиран в едноетажната сграда на детската кухня по подземно положен топлопровод. Подменят се с Котел за автоматизирано горене на биомаса  с мощност 200kW;

ТРЕТО МЯСТО:

Община Дряново за  инсталирани  автоматизирани водогрейни котли  на пелети  с обща мощност 440 kW. До момента не са имали реализирано ВЕИ в общината:

 1. Детска ясла- котел на пелети 130 kW  + 10 бр слънчеви колектори за БГВ и бойлер 1 000 л;
 2. ЦДГ „Детелина“, база „Детелина“ – котел на пелети 130 kW  + 10 бр слънчеви колектори за БГВ и бойлер 1 000 л;
 3. ЦДГ „Детелина“, самостоятелен корпус- термпопма  фреон- вода с възд. Охлаждане- 16 kW + 9 kW ел.- резервно;
 4. ЦДГ „Детелина“, база „Иглика“ – котел на пелети 80 kW  + 5 бр слънчеви колектори за БГВ и бойлер 500 л;
 5. Сградата на община Дряново- котел на пелети 100 kW
 6. Сгради на Бюрото по  труда и Местни данъци и такси- термпомпа фреон- вода с възд. Охлаждане- 16 kW + 9 kW ел.- резервно;

ЛИГА СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ

ПЪРВО МЯСТО:

Агроферма Юстина за фотоволтаична централа за собствена консумация с мощност 163,90 kWp и система за динамично управление на изходната мощност в зависимост от потреблението. Централата захранва първата в България ферма за кози от южноафриканската порода Боер. Системата е изградена от 596 бр. 275Wp поликристални фотоволтаични модули.

ВТОРО МЯСТО:

Барт ООД за изградена първа по рода си фотоволтаична фасадна инсталация в град Пловдив. Системата е с обща мощност 30кВ, като покривната част е изградена с поликристални панели, а фасадната част е с висококачествени тънкослойни модули. Уникалното инженерно и архитектурно решение има за основна цел покриване на енергийните нужди на сградата. Произведената зелена енергия се използва за собствено потребление и цели обезпечаването на консуматорите в сградата. Фотоволтаичната система е част от мерките за изпълнение по проект на инвеститора Барт ООД за повишаване класа на енергийна ефективност на сградата.

Фасадна/покривна фотоволтаична инсталация 30kW – Пловдив, България

 • Модули покрив: Renesola 250W poly
 • Модули фасада: Schott ASI Protect 107W thin-film
 • Инвертори: Delta Solivia 10kW – 1бр Delta Solivia 20kW – 1бр.
 • Мониторинг система: Solarity APC

ТРЕТО МЯСТО:

ЗП «Пейчо Пейчев» за изградена соларна помпена система в село Долна Бела Речка, община Вършец, осъществена от фирма Апекс Солар; с обща инсталирана мощност 4 kWp.

 

СПЕЦИАЛНА НАГРАДА:

Ловен дом „Странжа“ – Сакар планина, за изградена автономна система за производство на електрическа енергия за собствени нужди. Инсталацията е осъществена от фирма Недстар и е с обща инсталирана мощност 10 kWp.