meeting
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ – 17.03.2014г.
27.04.2015
DSC07775
Съвместна среща между Клъстер „FEMAC“ и Клъстер Зелена синергия
03.05.2015
Покажи всички

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 16.04.2014г.

meeting

По решение на УС на Клъстер Зелена синергия ще се проведе годишно отчетно събрание на 16.04.2014г./сряда/ от 17.00ч. в  конферентната зала на Технически университет. Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад от дейността на Клъстер Зелена синергия през 2013г. Докладва председателят на УС Стоян Димитров

2. Финансов отчет за цялостното изпълнение на проекта „Устойчиво развитие на Клъстер Зелена синергия“. Докладва г-жа З. Димитрова, главен счетоводител на Клъстер Зелена синергия.

3. Промени в устава на Клъстер Зелена синергия – докладва Лияна Аджарва.

4. Обсъждане на възможности и вземане на решения за продължаване дейността на клъстера през периода 24.03.2014г. – 24.03.2017г. -докладва Стоян Димитров.