Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’

logo-bg-center
Клъстер „Зелена синергия“ обяви публична покана за избор на изпълнител
05.02.2021
Покажи всички

Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’

1

Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’  , която се координира European Cluster Collaboration Platform (ECCP) и финансира от Европейската Комисия. Инициативата позволява на клъстерите, регистрирани в ECCP, да популяризират знания за зелен преход сред своите членове. Това ще се осъществи чрез техническа консултантска подкрепа от висококвалифицирани експерти.

Видовете техническа помощ ще включват индивидуално обучение, помощ за формиране на стратегии за зелен преход, както и директни консултациии и уеб семинари.

Предвидените ползи от механизма включват  нови знания за подобряване на ресурсната ефективност , подкрепа и най-добри практики за по-екологични и по-ефективни вериги на доставките. Консултантските дейности се предвижда да продължат най-много пет месеца, Техническа помощ се очаква да започне през следващите седмици.