1
Клъстер Зелена синергия бе удостоен с Бронзов етикет за клъстерно управление
02.03.2017
VM_PHOTO -133
Участие на клъстера в нисковъглеродна мисия Сао Пауло
04.07.2017
Покажи всички

Комуникационен план по проект TRACE-KEI

Trace-Kei_Logo_color2

Клъстер Зелена синергия е член на страртиралия през ноември 2016г. по програмата Cluster Excellence проект TRACE-KEI.

TRACE-KEI е проект, който цели повишаване качеството на управление на клъстерите, подобряване на предоставяните услуги към фирмите членове, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, чрез междусекторно и трансгранично сътрудничевто.

Основната цел на проекта е подобрение на управлението на клъстерите, изготвяне на дългосрочна стратегия и подобряване на услугите които клъстерите предоставят на своите членове.

Основните дейности по проекта са участие в съвместни обучения, посещения и срещи с други развити клъстери, с цел запознаване с най-добрите практики при управлението на клъстерите. Това ще гарантира придобиване на необходимите управленски умения и способности на административното тяло, както и запознаване с методи и инструменти за ефективен мениджмънт и развитие на услуги, свързани с анализ на пазара, тенденциите за развитие и посрещане очакванията на компаниите.

Комуникационен план на проекта можете открите по-долу:

TRACE-KEI_DLV_4.1_Draft_08012017v3.3_gresy