Клъстер Зелена Синергия беше посетен от клъстер FEMAC с цел обучение за подобрение на управлението

2
Проведе се първото обучение за клъстерни мениджъри по проект TRACE-KEI
05.07.2017
1
Клъстер Зелена синергия взе участие на конференцията Grow your Region във Валенсия
17.11.2017
Покажи всички

Клъстер Зелена Синергия беше посетен от клъстер FEMAC с цел обучение за подобрение на управлението

8

Мениджъра на удостоения със златен етикет испански клъстер FEMAC, г-н Енрик Педрос, посети Клъстер „Зелена синергия“ в рамките на проект TRACE-KEI. Посещението беше насочено към бъдещи действия за подобрение управлението на клъстера. Г-н Педрос се запозна със съществуващия модел на управление, мисията и стратегията на клъстера и сподели своя опит в клъстерното управление.

По време на посещението бяха обсъдени следните теми:

  • Идентифициране и дефиниране на сегашния модел на управление на клъстера
  • Идентифициране на силни и слаби страни в съществуващата стратегия на клъстера
  • Възможности за подобрение на стратегията и услугите на клъстера
  • Идеи и предложения за подобрение на стойностните вериги в клъстера и идентифициране на пропуски във веригите
  • Възможности за участие и разработване на нови проекти
  • Възможности за интернационализация на клъстера и членовете

В резултат на срещата, получихме не само полезни знания и споделен опит в разработването на клъстерни стратегии, но и вдъхновение за развитие на Клъстер „Зелена синергия“ до много високо ниво на сътрудничество и участие в множество съвместни инициативи.