Клъстер Зелена синергия участва в общо събрание на АБК на 11 май, 2018 г

7
Проект TRACE-KEI беше представен на международната клъстерна конференция TCI European conference в София
28.03.2018
1
Регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“
12.07.2018
Покажи всички

Клъстер Зелена синергия участва в общо събрание на АБК на 11 май, 2018 г

3

На 11.05.2018 г. в гр. Пловдив Клъстер „Зелена синергия“ участва в редовно общо събрание на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК). Общото събрание на АБК събра 8 представители от редовните членове на АБК, 2 асоциирани и 10 други участници и гости.

В подробен доклад, изпълнителният директор на АБК – г-н Светлин Рангелов представи пред ОС и неговите гости дейността на АБК през отчетния период. Той акцентира върху административната и организационната дейност на АБК, проведените събития и конференции, членовете на Сдружението, както и участието в европейски програми и проекти. През 2017 – 2018 г. АБК работи успешно като партньор в консорциум по проекта DanuBioValNet по Дунавската стратегия по програма INTERREG в сферата на Биоикономиката с водещ партньор БИОПРО Баден Вюртенмберг, Германия.  Във връзка с две от тематичните области по проекта – „Еко строителство“ и „Фитофарма“, като участници в него се включиха и два от членивете на АБК – Клъстер Зелена Сингерия и Българска национална асоциация „Етерични масла, парфюмерия и козметика“ (с които АБК проведе срещи и инициира създаването на български клъстер в сферата на Фитофармацията, който да обхваща цялата стойностна верига на производството).

Екипът на АБК представи и акцентите в плана за работа на Сдружението през 2018 г. Сред най-важните приоритети на АБК бяха посочени няколко основни точки. Една от тях е създаването на работни групи към АБК с до 3 човека (измежду клъстерите членове на АБК) по тематични области свързани с: работа с ДА, организирането на събития и европейски мрежи и проекти.

Организирането на Национална клъстерна конференция ще бъде сред основните задачи на АБК през 2018 г., както и организирането на нови клъстерни обучения, семинари и тренинги.