New-Members-Joining
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ
27.02.2015
meeting
ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ – 16.04.2014г.
27.04.2015
Покажи всички

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ – 17.03.2014г.

meeting

На 17.03.2014 бе проведена редовна среща на Клъстер Зелена синергия, която протече при предварително обявения в поканите дневен ред:

1. Доклад от посещение на българска делегация в Германия на тема „Енергийна ефективност в обществения сектор“ – докладва Иванка Богунска.

2. Доклад от посещение в Дания и среща с клъстер INBIOM – докладва Лияна Аджарова.

3. Презентация на Марко Димитров, управител на „КЕО Зенит“ ЕООД, на тема „Проект за развитие на собствени регистрирани иновации чрез дялово  финансиране„.