MC-2
Запознаване с енергийно позитивните зони в Грьонинген в рамките на проект MAKING-CITY
21.06.2019
logo-bg-center
Клъстер „Зелена синергия“ стартира иновационен проект по програма ОПИК
01.07.2020
Покажи всички

Посещение на енергийно позитивни зони в Грьонинген

MC-3

Партньорите по проект MAKING-CITY имаха възможност да посетят Грьонинген Юг и Грьонинген Север, двете идентифицирани PED (Positive Energy District) области, включени в проекта.

Северен Грьонинген е жилищен квартал, където партньорите посетиха зона, в която се обновява топлопреносната мрежа, която ще бъде захранвана с геотермалната отоплителна инсталацищ, както и  санирана сграда – студентско общежитие. Взетите конкретни решения са предприети за постигане на максимална енергийна ефективност.

В Грьонинген – Юг партньорите от MAKING-CITY посетиха сградата Медиацентрале, която от стара топлоцентрала на въглища е превърната в модерен мултифункционален център, реконструиран съгласно подхода на Енергийно-позитивните зони посредством използването на геотермална термопомпа.

Партньорите посетиха и нов спортен комплекс, проектиран и изграден, така че да бъде интелигентна и енергийно позитивна сграда, включваща:

  • геотермално отопление/ охлаждане;
  • фотоволтаични системи;
  • хибридни слънчеви панели;
  • системи за мониторинг на външната среда: скорост на вятър, индикатор за дъжд и слънцегреене;
  • контролни уреди за микроклимата в помещения.

Посещение беше направено и на изцяло нова енергийно позитивна жилищна сграда.

Обект на посещение беше PV инсталация изградена от 43 000 PV панелa, с обща инсталирана мощност от 11,4 MWp, доставяща електроенергия до 3500 къщи. Това е и най-голямата слънчева електроцентрала в Холандия, като тя е изградена в бивше депо за отпадъци.