Председател на Управителния Съвет

инж. Стоян Димитров

Мениджър

0876 79 96 80


Представител на управителния съвет на "Клъстер Зелена Синергия" и проектант с дългогодишен опит

Членове на Управителния Съвет

Лияна Аджарова

Мениджър


Представител на управителния съвет на "Енергийна Агенция Пловдив", както и дейна личност в областта на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност

инж. Жоро Костов

Мениджър


Координатори по проекта

инж. Петър Кисьов

Координатор

+359 893 36 86 90


Даниела Костова

Координатор

+359 878 57 61 57


инж. Слави Терзиев

Координатор

+359 894 46 75 18


Енергиен и процесен инжинер