Управителен съвет

инж. Стоян Димитров

Председател на УС на Клъстер "Зелена Синергия"

0876 79 96 80


Лияна Аджарова

Член на УС на Клъстер "Зелена Синергия"


инж. Жоро Костов

Член на УС на Клъстер "Зелена Синергия"


Координатори по проекти

инж. Даниела Костова

Координатор проекти

+359 878 57 61 57


инж. Петър Кисьов

Координатор проекти

+359 32 625755