27.05.2021
1

Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’

Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’  , която се координира European Cluster Collaboration Platform (ECCP) и финансира от Европейската Комисия. Инициативата […]
05.02.2021
logo-bg-center

Клъстер „Зелена синергия“ обяви публична покана за избор на изпълнител

На 1.07.2020г. клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на […]
29.01.2021
Sustainability-leaf_white_short-stem_purpose-words-IC-980x560

Шнайдер Електрик България се присъедини към общните ни усилия за подобрена устойчивост

Шнайдер Електрик България се присъедини към Клъстер „Зелена синергия“ . Schneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията. Компанията наскоро надгради дългогодишната […]
08.10.2020
2

Клъстер Зелена синергия представи стратегия относно концепцията за енергопозитивни зони в град Видин

На 6.10.2020, Клъстер „Зелена синергия“ организира представяне концепцията и методологията за развитие на енергопозитивни зони[1] в гр. Видин, в рамките на проект MAKING-CITY. Срещата се проведе съвместно […]
01.07.2020
logo-bg-center

Клъстер „Зелена синергия“ стартира иновационен проект по програма ОПИК

На 1.07.2020г. клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на […]
21.06.2019
MC-3

Посещение на енергийно позитивни зони в Грьонинген

Партньорите по проект MAKING-CITY имаха възможност да посетят Грьонинген Юг и Грьонинген Север, двете идентифицирани PED (Positive Energy District) области, включени в проекта. Северен Грьонинген е […]