08.10.2020
2

Клъстер Зелена синергия представи стратегия относно концепцията за енергопозитивни зони в град Видин

На 6.10.2020, Клъстер „Зелена синергия“ организира представяне концепцията и методологията за развитие на енергопозитивни зони[1] в гр. Видин, в рамките на проект MAKING-CITY. Срещата се проведе съвместно […]
01.07.2020
logo-bg-center

Клъстер „Зелена синергия“ стартира иновационен проект по програма ОПИК

На 1.07.2020г. клъстер „Зелена синергия“ стартира изпълнението на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на Клъстер „Зелена синергия“ посредством изграждане на иновационна клъстерна инфраструктура“ в рамките на […]
21.06.2019
MC-3

Посещение на енергийно позитивни зони в Грьонинген

Партньорите по проект MAKING-CITY имаха възможност да посетят Грьонинген Юг и Грьонинген Север, двете идентифицирани PED (Positive Energy District) области, включени в проекта. Северен Грьонинген е […]
21.06.2019
MC-2

Запознаване с енергийно позитивните зони в Грьонинген в рамките на проект MAKING-CITY

Втората проекна среща по MAKING-CITY се проведе на 15-16 май в Гронинген, Холандия. Партньорите имаха възможност да споделят първите резултати от научноизследователските дейности водещи до трансформацията на градската енергийна […]
03.04.2019
2

Успешни истории за устойчиви партньорства

Стратегическите партньорства за устойчиво развитие, клъстерно сътрудничество и интернационализация за кръгова и биоикономика бяха представени Клъстер Зелена Синергия по време на Националната клъстерна конференция, която се […]
18.01.2019
1234

MAKING-CITY – трансформиране на градската енергийна система към нисковъглеродни градове

„MAKING-CITY“ е нов мащабен демонстрационен проект, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020″ и координиран от технологичния център CARTIF (Испания). Първата […]