Клъстер Зелена синергия започна нов проект по Cluster Excellence

15241193_1791285214422226_3419360311962604162_n
Клъстер Зелена синергия участва в работно посещение във Филипини
19.12.2016
MAISON DU VE¦üGE¦üTAL
VIBE-NATUREEF “INTERNATIONAL BUSINESS EVENT”
27.01.2017
Покажи всички

Клъстер Зелена синергия започна нов проект по Cluster Excellence

123

Клъстер Зелена синергия е член на страртиралия през ноември 2016г. по програмата Cluster Excellence проект TRACE-KEI.

TRACE-KEI е проект, който цели повишаване качеството на управление на клъстерите, подобряване на предоставяните услуги към фирмите членове, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност, чрез междусекторно и трансгранично сътрудничевто.

Участващи партньори в проект TRACE-KEI са общо седем  европейски клъстера:

  • Клъстер „Зелена синергия“, България
  • DARE. от Италия – координатор на проекта
  • INNOSKART от Унгария
  • BIOMASTEC от Германия
  • MADAN PARQUE от Португалия
  • AGROFOOD MANAGEMENT SRL от Румъния
  • Клъстер за енергийна ефективност от Сърбия

Основната цел на проекта е подобрение на управлението на клъстерите, изготвяне на дългосрочна стратегия и подобряване на услугите които клъстерите предоставят на своите членове.

Основните дейности по проекта са участие в съвместни обучения, посещения и срещи с други развити клъстери, с цел запознаване с най-добрите практики при управлението на клъстерите. Това ще гарантира придобиване на необходимите управленски умения и способности на административното тяло, както и запознаване с методи и инструменти за ефективен мениджмънт и развитие на услуги, свързани с анализ на пазара, тенденциите за развитие и посрещане очакванията на компаниите.

Първата работна среща по проекта се проведе на 13 и 14 декември в Барселона, като за втория ден бе отредено съвместно посещение с цел обучение на наградения със Златен етикет и един от най-развитите клъстери в каталунска област FEMAC. Пред партньорите на проекта бяха представени политиката за управление на клъстера и неговата стратегия и концепция за  развитие. Една от точките на дневния ред на визитата беше посещение на каталонски Cluster Hub, където беше демонстрирано как клъстери от различни сектори работят заедно, за да разширят своите пазарни възможности и по този начин извличат максимална полза от този вид синергия.