Клъстер Зелена Синергия бе представен като един от отличниците по клъстерно управление

1
Регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“
12.07.2018
1234
MAKING-CITY – трансформиране на градската енергийна система към нисковъглеродни градове
18.01.2019
Покажи всички

Клъстер Зелена Синергия бе представен като един от отличниците по клъстерно управление

2

Клъстер Зелена Синергия бе обявен от Европейската комисия за един от отличниците по клъстерно управление, по време на двудневно междуклъстерно събитие в Брюксел от 25 до 26 октомври.

По време на първия ден бяха представени проектите по програма Cluster excellence, сред които е и проектът TRACE-KEI. Целта на това събитие беше да се представят постиженията, препятствията и научените уроци от клъстерите, свързани с изпълнението на техните стратегии на национално ниво и в международен план.

1 3

Вторият ден бе отреден за едно мащабно клъстерно събитие, което събра на едно място над 100 представители на клъстерни организации, както и представители на Европейската комисия, които са тясно свързани с разработването на клъстерните политики.

Участниците обсъдиха кои са най-ефективните начини за подкрепа на предприятията и как международните клъстерни партньорства да станат стратегически, устойчиви и взаимно съвместими. Резултатите от тези дискусии ще се впишат в „Ръководство за европейско стратегическо партньорство на клъстерите“.

Клъстерните мениджъри предложиха повече от  13 приоритетни  теми за обсъждане, чрез които да се проектират на новите клъстерни услуги за МСП, да се идентифицират правилните международни партньори, да се създадат нови учебни и информационни услуги и платформи.