2016-03-06_Natureef-Kick-off
Cluster Go International
29.02.2016
3
NATUREEF работно посещение в провинция Сямен, Китай
09.09.2016
Покажи всички

European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) Label

15

На 8 Март ,2016 г. в Брюксел, Белгия стратегическото партньорство NATUREEF и Клъстер „Зелена синергия“ бяха отличени от Главна дирекция „Растеж“ към Европейската Комисия с “European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) Label”.

Наградата дава възможност на клъстера да участва в различни международни мисии в сферата на нисковъглеродната икономика в Мексико, Чили, Бразилия и др. , организирани под егидата на Европейската Комисия.

14