Участие на клъстера в нисковъглеродна мисия Сао Пауло

Trace-Kei_Logo_color2
Комуникационен план по проект TRACE-KEI
14.03.2017
2
Проведе се първото обучение за клъстерни мениджъри по проект TRACE-KEI
05.07.2017
Покажи всички

Участие на клъстера в нисковъглеродна мисия Сао Пауло

VM_PHOTO -133

През Юни, 2017 г. клъстер „Зелена синергия“ заедно със „Солери“ ООД участваха в международна B2B мисия с насоченост решения за енергийна ефективност в индустрията, която се проведе в Сао Пауло, Бразилия. По време на събитието компаниите имаха възможност да се срещнат, обменят опит и сключат споразумения за сътрудничество с местни частни компании, инженерингови фирми и други правителствени и неправителствени организации. Събитието бе част от изпълнението на проект Low Carbon business action in Brazil http://www.lowcarbonbrazil.com/index

Проект Low Carbon Business Action е инициатива, финансирана от Европейския съюз, целящ ангажирането на малки и средни предприятия (МСП) от Бразилия и от ЕС,  чрез серия от мисии и бизнес срещи, провеждащи се в периода между септември 2015 г. и февруари 2018 г. Бизнес срещите целят да насърчат иновативния обмен между компаниите и внедряването на Европейски технологии  и процеси за ефективно използване на ресурсите, с цел преход  към нисковъглеродна икономика в Бразилия.

Бразилия се характеризира със значителна тежка промишлена активност, голяма част от която е в енергоемките сектори. Значителна част от енергоинтензивните индустрии са съсредоточени в югоизточните и южните части на страната, особено в Сао Пауло, Рио де Жанейро и Минас Гераи. Най-големите отрасли от потреблението на енергия са храни и напитки, желязо и стомана, хартия и целулоза, химикали и цветни метали и др. Индустриалната енергийна ефективност може да бъде разделена на десет подсектора, представляващи основните видове технологии, услуги и процеси.

Страната се характеризира със относително изобилна и чиста енергия, поради наличието на множество ВЕЦ (70 % от крайното електопотребление), но неотдавнашното повишаване на цените на енергията и въглеродните емисии, свързани с производството на електричество, насочат вниманието на промишлеността към повишаването на енергийната ефективност.

Необходимо е да се отбележи, че за проникването на Европейски технологии и услуги в Бразилия е необходимо идентифицирането на местен партньор.

VM_PHOTO -95 (2) VM_PHOTO -48 VM_PHOTO -36 VM_PHOTO -7 (2) VM_PHOTO -63 VM_PHOTO -108 VM_PHOTO -92 VM_PHOTO -98 (2) VM_PHOTO -38 VM_PHOTO -403