1234
MAKING-CITY – трансформиране на градската енергийна система към нисковъглеродни градове
18.01.2019
MC-2
Запознаване с енергийно позитивните зони в Грьонинген в рамките на проект MAKING-CITY
21.06.2019
Покажи всички

Успешни истории за устойчиви партньорства

2

Стратегическите партньорства за устойчиво развитие, клъстерно сътрудничество и интернационализация за кръгова и биоикономика бяха представени Клъстер Зелена Синергия по време на Националната клъстерна конференция, която се проведе в София на 26 и 27 март.

Събитието беше организирано под патронажа на Министерството на икономиката и организирано в партньорство с ИАНМСП (Българска агенция за насърчаване на малките и средните предприятия) и АРК Консултинг към Enterprise Europe Network-България. Събитието е част от Европейските кластерни седмици 2018 – 2019 г. (EU cluster weeks 2018-2019).

1

Клъстер Зелена Синергия изтъкна някои добри примери за успешно междуклъстерно сътрудничество за интернационализация както на клъстера така и на неговите членове в трети страни като Филипините, Мексико и Бразилия, създадени в рамките на стратегическото клъстерно партньорство Natureef ESCP-4i:

  • Участие в мисия в Китай – 4-9 септември 2016 г. на тема ресурсна ефективностЦелта на мисията е обсъждане на възможностите на ЕС за междусекторно сътрудничество със селскостопански организации от провинция Фудзиен и разработване на стратегия, която клъстерът да стане част от консорциума Natureef в дългосрочен план.
  • През ноември 2016 г. Клъстер Зелена Синергия и негови членове заедно с партньори от консорциума Natureef участваха в проучвателна мисия във Филипините, за да установят партньорство с местните власти.
  • През септември 2017 г. 4 български фирми, членове на клъстера, участваха в международна мисия на Natureef във Филипините и успяха да се срещнат с местни компании с цел обсъждане на съвместни бизнес възможности.
  • През октомври 2016 г. Клъстер Зелена Синергия взе участие в Семинара за бизнес сътрудничество и конференция в Мексико Сити. В резултат на срещите бяха сключени два договора:
  • Предпроектно проучване за прилагане на високоефективна биогазова инсталация за пречистване на отпадъчни води от производството на текила
    • Предпроектно проучване за прилагане на радиочестотна (RF) плазма за оползотворяване на употребявани гуми;
    • През февруари 2017 г. Клъстер Зелена Синергия, заедно с 5 български компании, участваха в Международно бизнес събитие VIBE-NARUREEF в Анже, Франция
  • През юни 2017 г. Клъстер Зелена Синергия участва в мисия за нисковъглероден бизнес в Бразилия