logo-Natureef
Европейско стратегическо партньорство за по-добра ресурсна ефективност
01.02.2016
15
European Strategic Cluster Partnership – Going International (ESCP-4i) Label
30.03.2016
Покажи всички

Cluster Go International

2016-03-06_Natureef-Kick-off

На 24 Февруари, 2016 г. в Елванген, Германия се проведе първата съвместна работна среща в рамките на стратегическото партньорство NATUREEF, което получи финансиране по програма COSME за участие в международни бизнес срещи и интернационализация на членовете на всеки клъстер.

Партньорство бе създаденo с цел разработване и прилагане на съвместна стратегия за насърчаване на междусекторното сътрудничество и улесняване на интернационализацията на МСП работещи в областта на ефективното управление на природните ресурси.

Natureef Go International представлява 24 месечен проект, който ще обедини най-известните европейски клъстери работещи в областта на управлението и опазването на природните ресурси и ще предостави възможност за развиване на международни сътрудничеств, ще проучи R&D възможности и иновативни финансови инструменти в страни отЛатинска Америка, Океания и Китай.

 

12