Новини и Събития

21.06.2019
MC-3

Посещение на енергийно позитивни зони в Грьонинген

Партньорите по проект MAKING-CITY имаха възможност да посетят Грьонинген Юг и Грьонинген Север, двете идентифицирани PED (Positive Energy District) области, включени в проекта. Северен Грьонинген е […]
21.06.2019
MC-2

Запознаване с енергийно позитивните зони в Грьонинген в рамките на проект MAKING-CITY

Втората проекна среща по MAKING-CITY се проведе на 15-16 май в Гронинген, Холандия. Партньорите имаха възможност да споделят първите резултати от научноизследователските дейности водещи до трансформацията на градската енергийна […]
03.04.2019
2

Успешни истории за устойчиви партньорства

Стратегическите партньорства за устойчиво развитие, клъстерно сътрудничество и интернационализация за кръгова и биоикономика бяха представени Клъстер Зелена Синергия по време на Националната клъстерна конференция, която се […]
18.01.2019
1234

MAKING-CITY – трансформиране на градската енергийна система към нисковъглеродни градове

„MAKING-CITY“ е нов мащабен демонстрационен проект, финансиран от Програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020″ и координиран от технологичния център CARTIF (Испания). Първата […]
01.11.2018
2

Клъстер Зелена Синергия бе представен като един от отличниците по клъстерно управление

Клъстер Зелена Синергия бе обявен от Европейската комисия за един от отличниците по клъстерно управление, по време на двудневно междуклъстерно събитие в Брюксел от 25 до […]
12.07.2018
1

Регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“

На 5 юли в гр. Варна се проведе регионална клъстерна среща „Иновационен растеж чрез клъстерно коопериране“. Събитието беше организирано от Морски клъстер България съвместно с Клъстер […]