Новини и Събития

27.04.2015
meeting

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КЛЪСТЕР ЗЕЛЕНА СИНЕРГИЯ – 17.03.2014г.

На 17.03.2014 бе проведена редовна среща на Клъстер Зелена синергия, която протече при предварително обявения в поканите дневен ред: 1. Доклад от посещение на българска делегация […]
27.02.2015
New-Members-Joining

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

По време на общото събрание проведено на 13.02.2014 г. бяха приети следните нови членове на Клъстер „Зелена синергия“. ЕТ МИНИК ТЕХНОЛОГИКА – ПЛОВДИВ ООД ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ […]