Новини и Събития

27.02.2015
New-Members-Joining

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УС ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

По време на общото събрание проведено на 13.02.2014 г. бяха приети следните нови членове на Клъстер „Зелена синергия“. ЕТ МИНИК ТЕХНОЛОГИКА – ПЛОВДИВ ООД ОБЕРОН КОНЦЕПТБАУ […]