• ETV-final
  Date
  15.03.2018
  Website
  View website
  Европа е изправена пред редица екологични предизвикателства, оказващи въздействие върху нейния бъдещ просперитет. Те включват – изчерпване на ресурсите, увеличаване на недостига на вода, замърсяване на […]
 • Trace-Kei_Logo_color2
  Date
  05.07.2017
  Website
  View website
  TRACE-KEI е проект, който цели повишаване качеството на управление на клъстерите, увеличаване гамата на предоставяните услуги към фирмите, което ще повиши тяхната конкурентоспособност, чрез междусекторно и […]
 • logo-Natureef
  Date
  05.04.2016
  NATUREEF е Европейско стратегическо клъстерно партньорство целящо подобряване на ресурсната ефективност и опазването на климата и околната среда. Клъстерната мрежа се състои от 9 клъстера от 9 […]