Проведе се първото обучение за клъстерни мениджъри по проект TRACE-KEI

VM_PHOTO -133
Участие на клъстера в нисковъглеродна мисия Сао Пауло
04.07.2017
8
Клъстер Зелена Синергия беше посетен от клъстер FEMAC с цел обучение за подобрение на управлението
14.11.2017
Покажи всички

Проведе се първото обучение за клъстерни мениджъри по проект TRACE-KEI

2

Първото обучение по проект TRACE-KEI се проведе в периода 27-28 юни в Бари, Италия. На обучението присъстваха повече от 14 клъстерни мениджъри от седемте клъстера, партньори по проекта (http://greensynergycluster.eu/cluster-excellence/). Обучението имаше за цел да запознае участниците с основните теоретични и практически принципи на индустриалния анализ или Моделът на „Петте конкурентни сили на Портър“, методите за сегментиране и планиране на пазара и концепцията за изграждане на ефективни стойностни вериги.

Обучението беше проведено от унгарския икономист Гал Корменди, който провежда множество обучения за институции и компании. Специализирал е в областта на регионалното планиране и разработване и координация на междусекторни и трансгранични сътрудничества и използва иновативни методологии и обучителни практики.

В обучението бяха дефинирани и обсъдени концепции за PDCA (Plan-Do-Check-Act) – метод за непрекъснато подобряване в организациите, а понятието Клъстер беше разгледано като екосистема от организации, действащи в синергия като естествен кръговрат от динамиката на петте конкурентни сили.

Освен теоретична част, в обучението бяха включени и интерактивни методи и групови задачи, в които участниците бяха групирани според трите индустриални сектора на клъстерите по проекта – Селскостопански, Компютърни технологии и Енергия. В практическата част участниците трябваше да дадат примери за „верига на стойността“ в техния сектор, както и да дефинират стъпките и  процедурата за създаване на нови конкурентоспособни промишлени и организационни вериги за добавена стойност, както на клъстерно, така и на фирмено ниво. TRACE-KEI е проект, който цели повишаване качеството на управление на клъстерите, увеличаване гамата на предоставяните услуги към фирмите, което ще повиши тяхната конкурентоспособност, чрез междусекторно и трансгранично сътрудничество.

Членове на проекта TRACE-KEI, освен Клъстер Зелена синергия, са още шест европейски клъстера:

  • A.Re. от Италия – координатор на проекта
  • INNOSKART от Унгария
  • EURA-CONSULT AG от Германия
  • MADAN PARQUE от Португалия
  • AGROFOOD MANAGEMENT SRL от Румъния
  • Клъстер за енергийна ефективност от Сърбия

2 1