maxresdefault
Нов проект по програма Еразъм+ – ETV 4 Innovation
18.12.2017
7
Клъстер Зелена Синергия взе участие в международната конференция на TCI Network – TCI European Conference 2018
28.03.2018
Покажи всички

Проведе се второто обучение по проект TRACE-KEI

1

Второто обучение по проект TRACE-KEI, се проведе на 5-7 февруари в Будапеща, Унгария.

Обучението беше насочено към мениджърите на седемте клъстера, участващи в проекта, а именно: DARE (Италия), Innoskart (Унгария), Madan Parque (Португалия), EURA/Biomastec (Германия), Agrofood cluster (Румъния), Green Synergy Cluster (България) и Cluster for Energy efficiency, Сърбия .

Обучението обхвана следните теми:

  • Бизнес планиране
  • Бизнес модели
  • Маркетинг и комуникации
  • Иновативният подход “Теория на игрите за клъстери“
  • Интернационализация и възможности за междусекторни сътрудничества

 

Бяха представени възможности за подобрение  уменията на клъстерните мениджъри в изготвяне на своите стратегии и бизнес планове, възможности за стратегическо планиране и подобряване услугите към членовете. Бяха представени методи и инструменти как да се повиши разпознаваемостта на клъстерите на национално и международно равнище.

Лектори бяха г-н Даниеле Роси, мениджър на италиански клъстер Confagricoltura, в сферата на хранително-вкусовата промишленост и г-жа Илдико Симон от унгарската компания Victum, експерти в областта на маркетинга и ПР услугите.

В рамките на посещението в Будапеща, бяха организирани и срещи с унгарските клъстери: Software Innovation Pole Cluster,  в сферата на компютърните технологии и Archenerg cluster, в сферата на енергийните услуги. С тях се обсъдиха възможности за бъдещи съвместни дейности и проекти.

Посещението приключи с темата Интернационализация и възможности за междусекторни сътрудничества, представена от г-н Енрик Педрос, мениджър на испанския клъстер FEMAC , един от първите клъстери в Европа, удостоен със Златен етикет за клъстерно управление.

2 3

 

За повече информация:

https://www.clustercollaboration.eu/eu-initiatives/cluster-excellence/trace-kei-trans-national-collaboration

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6367012924883640320