Дейности и Услуги

Клъстерът извършва следните дейности и услуги в областта на енергийната ефективности, възобновяемите енергийни източници и утилизацията на отпадни топлини:
  • консултантско обслужване на предпроектни проучвания, анализ на наличните технологии, техническо проектиране, идейно и технологично консултиране, разработка на технически проекти, трансфер на технологии и други
  • разработване на пазарни проучвания и анализи за навлизане на нови, иновативни продукти и развитие на нови пазари и други
  • разработване на проекти за кандидатстване по Европейски фондове, програми на Българското правителство и осигуряване на финансиране за развойна и инвестиционна дейности, осигуряване на стандарт в представянето на иновативни идеи пред потенциални инвеститори,
  • създаване на концепции за участие в различни кампании за комерсиализиране на иновациите, осигуряване на стратегически партньори и инвеститори за развитие на иновативни идеи и технологии.