Шнайдер Електрик България се присъедини към общните ни усилия за подобрена устойчивост

Sustainability-leaf_white_short-stem_purpose-words-IC-980x560-1024x585

Шнайдер Електрик България се присъедини към Клъстер „Зелена синергия“ .

Schneider Electric е лидер в дигиталната трансформация на енергийния мениджмънт и автоматизацията. Компанията наскоро надгради дългогодишната си стратегия  за устойчивост чрез включване на екологични, социални и управленски ангажименти във всеки аспект от своята дейност, както и на системни усилия в подкрепа на своите клиенти и бизнес партньори за постигане на техните цели за устойчивост. В унисон със своята иновационна стратенгия, Шнайдер бе удостоена като най-устойчивата корпорация в света, според класацията Corporate Knights Global 100 за 2021.

Клъстер „Зелена синергия“ и Шнайдер Електрик България обединяват усилията си за реализаицията на устойчиви практики и проекти.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.