Клъстер “Зелена синергия проведе работен семинар

1

На 09.03.2023 Клъстер “Зелена Синергия” организира втория си „Explore & Expand“ семинар,  като част от програмата за посланици на “BioeconomyVentures”.

Инж. Петър Кисьов откри семинара с презентация на проекта „Bioeconomy Ventures“. Тя се стреми да насърчава развитието на иновации в предприятията, тяхното последващо внедряване и подобряване на производствения капацитет според тематичните области. Презентациите обхванаха различни теми като:

Възможности за финансиране – Петър Кисьов и Александра Владимирова

Семинарът започна с две презентации относно възможностите за финансиране на проекти, свързани с биоикономиката, междусекторните иновации и водния сектор. Участниците в семинара имаха възможност да се запознаят с различни линии на финансиране във връзка със схеми по европейски проекти и ваучери.

Модулна инсталация за биогаз – Стоян Димитров

Инж. Димитров представи нова модулна биогаз инсталация, произвеждаща зелен биогаз, използван след това за производство на електроенергия за лични нужди и търговска цел. Процесът използва кравешки тор и отпадъци от фермата, където се намира инсталацията, като едновременно отстранява проблема с отпадъчния материал и създава добавена стойност за фермера.

Технология с наночастици за съхранение на водород с нулеви въглеродни емисии – Красимир Влъчков, Солери ЕООД

Солери ЕООД разработват иновативна технология, която използва наночастици за съхранение и транспортиране на водород. Те се стремят да предложат на пазара конкурентна технология за съхранение на водород с ниско или нулево въглеродно съдържание. Технологията има за цел да разработи нов резервоар за съхранение с абсорбция при високо налягане при стайна температура и десорбция при умерена температура и атмосферно налягане, постигайки нулева загуба на съхраняван H2.

Иновативна технология за енергийно валоризиране на отпадъчни води и получаване на тор за увредени почви – Красимир Жеков, ЕКО ПЪЛДИН АД

Преработвайки утайки от отпадъчни води, ЕКО ПЪЛДИН АД разработи биотор, който може да се използва за възстановяване на почви, деградирали в резултат на разрушителна човешка дейност, ерозионни процеси и природни бедствия. Тази технология има две основни предимства – процесът ефективно неутрализира и оползотворява утайките от отпадъчни води, както и има потенциал глобално да намали употребата на химически продукти в селскостопанския сектор.

Биопроизводство на шафран и шафранови продукти – Виолета Георгиева, The Artisan Garden

Целта на The Artisan Garden е да предоставя чист, български шафран и био шафранови продукти с добро качество. За да направят това, те разработват верига за стойност, насочена към всички нива от живота на продукта, като се започне от растежа на цветовете на шафрана до обработката и разпространението.

Фрийланс платформа “Easier international” – Владимир Башаранов

„Easier International“ е нарастваща платформа за услуги на свободна практика с цел дигитализация и интернационализация в различни сектори, чрез улесняване на свързването на малки доставчици на свободна практика с търсенето на услуги. Един от фокусните раздели на платформата включва услуги, свързани с биоикономиката в сектора на хранително-вкусовата промишленост, продукти на биологична основа и екодизайн на продукти.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.