За нови членове

ПРЕДИМСТВАТА ДА БЪДЕТЕ НАШ ЧЛЕН

  Ще бъдете част от силна мрежа от участници в енергийния сектор

  Ще получите достъп до ключова информация за развитието на вашия бизнес и за най-добрите налични технологии и бизнес модели

  Ще получите достъп до участие в проекти финансирани от Европейската Комисия

  Ще получите информация за частно, регионално, национално или европейско финансиране за вашите проекти.

  Ще участвате в бизнес мисиите, субсидирани от Европейската клъстерна платформа

  Ще участвате в редица конференции, конгреси, работни групи и семинари

  Ще получите разпространение на вашите иновационни идеи в Европа и информация за клиенти и проекти

  Ще можете да участвате в специализирани международни мисии в трети страни