Slide КЛЪСТЕРНА МРЕЖА НАСЪРЧАВАЩА
УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ
И ИНОВАЦИИТЕ
Клъстер „Зелена Синергия“ ускорява зеления преход чрез насърчаване на иновационния капацитет и сътрудничеството в своята екосистема
Иновационна екосистема

Клъстер „Зелена Синергия“ е водещ клъстер, прилагащ новаторски еко-енергийни решения в следните направления:

• Устойчиво Планиране
• Възобновяема енергия
• Енергийна Ефективност
• Енергийни Общности
• Устойчиви Градове
• Енергия от Биомаса
• Ресурна ефективност

Брой членове
0
Области на развитие
0
Проекти
0

Иновационни направления

Запознайте се с основните клъстерни приоритети

Тематични групи

Работа в тематични работни групи в различни иновационни направления

Клъстърен профил

Презентация на клъстера
Основната мисия на Клъстер „Зелена синергия“ е да представя интересите и да подкрепя и стимулира иновационния процес на своите членове, при осъществяването на проекти в следните направления:
 • Енергийни обследвания на сгради и индустриални системи
 • Устойчиво енергийно планиране
 • Сгради с нулево потребление на енергия, Пасивни сгради и Умни гради:
 • ВЕИ и съхранение на енергия 
 • Енергийни общности
 • Устойчиви градове и енергийно-позитивни зони
 • Ефективно използване на ресурсите
 • Био-базирана икономика
 • Програми за изграждане на капацитет
 • Подпомагане на публичните власти в управлението на енергийния преход
ЧЛЕНОВЕ
NN
СТАНЕТЕ ЧЛЕН
NN
НАШИТЕ УСЛУГИ
NN
НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ
Основната мисия на Клъстер „Зелена синергия“ е да представя интересите и да подкрепя и стимулира иновационния процес на своите членове, при осъществяването на проекти в следните направления:
 • Енергийни обследвания на сгради и индустриални системи
 • Устойчиво енергийно планиране
 • Сгради с нулево потребление на енергия, Пасивни сгради и Умни гради:
 • ВЕИ и съхранение на енергия 
 • Енергийни общности
 • Устойчиви градове и енергийно-позитивни зони
 • Ефективно използване на ресурсите
 • Био-базирана икономика
 • Програми за изграждане на капацитет
 • Подпомагане на публичните власти в управлението на енергийния преход
ИНОВАЦИИ, ФИНАНСИРАНЕ, ОМРЕЖАВАНЕ

Въздействие

Направете правилните връзки, за да увеличите въздействието си.

Нови източници на финансиране

Отключете нови източници на финансиране, за да развиете бизнеса си и го направите по-енергийно ефективен.

Иновационна екосистема:

Присъединете се към нашата мрежа от организации, за да се борите активно за смекчаване на изменението на климата

Подкрепа на бизнеса, с цел зелен растеж, чрез осигуряване на иновативни енергийни услуги

Клъстер „Зелена синергия“ се стреми да се превърне във водещ български клъстер за прилагане на иновативни еко-енергийни решения.

 1. Подкрепа за национални и местни инициативи в областта на зелените иновации и клъстерното сътрудничество
 2. Усилване на капацитета на членовете на клъстера;
 3. Интернационализация.
НОВИНИ

Мисията за иновативна и устойчива икономика на програмата Interreg Euro-MED работи за насърчаване на справедлив преход към кръгова икономика чрез…

На 27.03.2024 г. в гр. Видин се проведе заключителна среща по проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване…

На 01.12.2022 г. започна проектът SunSharing, подаден по 6-та процедура на програма EUKI. Проектът се координира от Университета в Загреб…

ПАРТНЬОРИ