Заключително събитие по проект Making City се проведе в град Видин

2Untitled

На 27.03.2024 г. в гр. Видин се проведе заключителна среща по проект MAKING-CITY („Енергийно ефективен път за градска трансформация: осигуряване на положително бъдеще“), финансиран по програма Хоризонт и изпълняван от Община Видин с партньор „Клъстър Зелена Синергия. В рамките на събитието бе представена дългосрочната визия за устойчива енергия и климат на Община Видин, разработена в рамките на проекта.

Във форума, който се проведе в Културен център „Жул Паскин“, взеха участие инж. Даниела Костова и инж. Петър Кисьов от Клъстер „Зелена синергия“, Анна Виткова – Български съвет за устойчиво развитие,  Емилио Мигел Митре – Испански съвет за зелено строителство, инж. Борислав Иванов – ЕнЕфект, Дияна Паунова – Софийска енергийна агенция „Софена”, представители на заинтересовани страни, медии и други.

В рамките на събитието инж. Даниела Костова представи в детайли разработената дългосрочната енергийна стратегия на гр. Видин до 2050г.  Участниците получиха информация за практически примери за трансформация на сгради в енергийно положителни, като бяха представени два ключови проекти за града, както и детайли по бъдещи инициативи.

MAKING-CITY е важен проект за Община Видин, защото чрез него се планира енергийното бъдеще на града – визия  до 2050 година. В рамките на града и на проекта са определени две енергийно позитивни зони, които се намират в жилищните комплекси „Бонония“ и „Химик“ и обхващат, както сгради частна собственост, така и такива публично-общинска собственост. За част от сградите собственост на Община Видин – Градско ученическо общежитие, ГПЧЕ „Йордан Радичков“, СУ „П. Р. Славейков“ и детска градина „Незабравка“, вече са подготвени инвестиционни проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. В комплекс „Химик“ се изпълнява един от най-мащабните проекти за цялостна трансформация на сградата на средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“. Финансирането за него е осигурено по Норвежката програма.

„Стремежът на Община Видин е в тези две обособени зони да бъдат приложени успешни практики, като се прилага опита на водещите градове по проекта и по този начин квартал по квартал, зона по зона, с малки стъпки, наистина да превърнем нашия град в едно по-красиво и по-добро място за живеене“ – каза Борисова.

MAKING-CITY се финансира по Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Проектът е стартирал на 01.12.2018 г. и изпълнението му ще продължи до 30.11.2024г.