Клъстер Зелена синергия взе участие на конференцията Grow your Region във Валенсия

212-thegem-blog-default

Второто издание на конференцията Grow your Region 

се проведе на 8-9 ноември 2017г. във Валенсия, Испания, където повече от 300 участника от над 25 европейски страни взеха участие, като споделиха своя опит и идеи за бъдещи действия за подпомагане на междурегионални клъстерни сътрудничества.

В събитието на много високо ниво, лектори бяха ключови фигури от Европейската комисия, участващи в разработването на индустриалните, регионалните и иновационни политики и стратегии, представители на Европейския парламент, Европейския институт по иновации, представители на регионалните власти и експерти от други европейски организации. Лекторите представиха научените уроци както и виждания по отношение на следващата генерация европейски инициативи. Всички участници споделиха мнение, че има все още какво да бъде направено във връзка с изграждането на повече междурегионални сътрудничества, също така бяха дискутирани както добри, така и неуспешни практики в европейските инициативи и тяхното реализиране.

Основните изводи, които могат да бъдат извлечени от дискусиите са следните:

  • Междурегионалното сътрудничество между клъстери е ключов инструмент за подпомагане на иновациите, индустриалната модернизация и развитието на регионите;
  • Клъстерните организации са от изключително значение за изпълнение на стратегиите за интелигентна специализация;
  • Правилните партньорства са от изключително значение – регионалните власти, бизнесът и индустрията трябва да бъдат включени активно в инициативите;
  • Необходими са специална подкрепа, нови инициативи и устойчиви партньорства за подобряване на сътрудничеството в специфичните области;

В рамките на събитието Европейската комисия организира среща на петте консорциума сформирани по програма Cluster Excellence, в т.ч. и проектът TRACE-KEI . По покана на Европейската комисия, партньорите по всички 5 одобрени проекта представиха своите проекти, реализирани до момента резултати и очаквани бъдещи действия.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.