Стартира проект ETV4Innovation по ERASMUS+

RGB básico

Клъстер „Зелена синергия“ участва в Дъблин в първата среща на европейския проект ETV4INNOVATION,  включващ още партньори от Дания, Испания, Ирландия, Полша и Франция. Проектът е с продължителност от 28 месеца (Декември 2017 – Март 2020 г.) и се изпълнява по програма Еразъм+ (Erasmus+) на Европейската Комисия .

Целта на проекта е да разработи и широко разпространи обучителен материал водещ до повишаване на осведомеността на фирмите, предимно МСП, за процесите на екологична верификация на иновативни технологии – Environmental Technology Verification (ETV). ETV допринася за защитата и опазването на околната среда, чрез насърчаване и улесняване на приемането на иновативни технологии, като осигурява доверие и надеждност от независими оценители, относно характеристиките на иновативните зелени технологии.

Проект ETV4INOVATION ще популяризира знанията за този вид верификации сред технологични компании, с цел насърчаване на устойчива и надеждна екологична индустрия.

Ето защо консорциумът на ETV4INNOVATION определи следните конкретни цели:

  • Идентификация на нивото на познание на процесите по верификация сред иновативни компании и технологии ;
  • Разработване на съвместна учебна програма за Environmental Technology Verification с участието на различни заинтересовани групи от секторите, свързани с екологичните технологии, както и на експерти в областта на верификация на зелените технологии и др. ;
  • Създаване на нови възможности за работа за хора, които ще придобият нови умения в областта на производството на екологични и устойчиви технологии, иновативните процеси в промишлеността и насърчаването на екологично ефективни продукти ;
  • Осъзнаване на настоящите екологични проблеми, необходимостта от устойчиво развитие и практики, които са по-съпричастни към околната среда ;
  • Обучение на фирми с необходимите умения и знания за разработването на настоящи и бъдещи „зелени“ технологии и насърчаване на устойчива процедура по верификация.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.