Клъстер Зелена Синергия взе участие в международната конференция на TCI Network – TCI European Conference 2018

211

TCI Network е водеща глобална мрежа от организации и практици с дълбоки познания в областта на клъстерите и конкурентоспособността, които си сътрудничат в отворен, гъвкав и практически контекст, за да се развият практиките на конкурентоспособност, иновации и развитие на клъстери.

Европейската конференция TCI 2018 се проведе на 20-22 март в гр. София и събра заедно повече от 300 делегати от Европа, Русия, Канада, Казахстан, Нова Зеландия и др. Целта на събитието беше да се представят възможностите на източна Европа и в частност Балканския регион и България. Европейската конференция TCI 2018 наблегна на темата за задълбочаване на сътрудничеството между държавите и между регионите в ключови области, за да се подобри допълнително конкурентоспособността и значението на клъстерите в икономическото развитие на регионите.

Едни от основните теми на  TCI EU 2018 бяха:

  • Политики за производствено развитие – модерна индустриална политика;
  • Реализиране на тези политики;
  • Бизнес и съвместни дейности между клъстери и фирми от различни региони и държави;
  • Значението за глобалното развитие на програмите за местна конкурентоспособност, прилагани в страни в етап на развитие.

Представителите на Клъстер Зелена Синергия  имаха възможност да се запознаят с други клъстерни мениджъри, политици в областта на икономическото развитие, представители на европейски и световни академични среди, консултанти, представители на агенции за развитие, представители на министерствата.

Участниците се запознаха с възможностите и потенциала на България и Източна Европа за развитие на клъстерни в различни индустриални сектори, както и да посетят водещи клъстерни фирми и да си взаимодействат с клъстерните екипи и техните съвместни проекти в региона. Първият ден на конференцията беше посветен на представянето на добри практики и постижения и посещение на активни и успешни клъстери в региона. Посещенията бяха организирани в две групи като едната посети София Тех Парк, а на другата бяха представени постиженията в Пловдивска област като посети Тракия Икономическа Зона.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.