Клъстер Зелена синергия органзиира Explore and Expand работен семинар

1

Клъстер “Зелена синергия” организира своя семинар Explore & Expand на 5.10.2022 г. в Пловдив,  като част от Програмата за посланици на BioeconomyVentures.

Проектът BioeconomyVentures има за цел да изгради референтната платформа за базирани на биоикономика стартъпи и отделяния, които се стремят да получат достъп до финансиране, превръщайки се в основната точка за срещи в европейската биоикономика

Целта на събитието е да улесни и насърчи нови проекти, идеи и концепции в областта на биоикономиката, идентифицирайки някои от бариерите пред развитието на такива проекти. Събитието ще позволи на иновативни компании да представят своите дейности и/или стартиращи проекти пред заинтересовани страни и потенциални инвеститори. Той ще информира за финансиране на опортюнисти и последващо развитие и ще допринесе за създаването на нови партньорства и развитието на иновативни идеи чрез междусекторно сътрудничество.

Ако желаете да представите своята идея, можете да заявите участие до 04.10 на имейл: office@greensynergycluster.eu, реф. „Семинар за иновации“.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.