Клъстер “Зелена синергия” се присъедини към инициатата “New European Bauhaus”

NewEuropeanBauhaus-gen-square-no-slogan

Клъстер “Зелена синергия” се присъедини към инициатата “New European Bauhaus”.  Тя цели създаването на по-красиви, устойчиви и приобщаващи форми на съвместен живот.

Инициативата „Нов европейски Баухаус“ е връзката между Европейския зелен пакт и нашите жизнени пространства. В нея се призовават европейците да си представят и да изградят заедно устойчиво и приобщаващо бъдеще, което е красиво за очите, умовете и душите ни.

Новият европейски Баухаус е творческо и междудисциплинарно движение в процес на създаване и вие можете да бъдете част от него!

  • Това е платформа за експерименти и връзки, насърчаваща сътрудничеството между мислителите и деятелите, които искат да проектират нашите бъдещи начини на съжителство.
  • Това е мост между науката и технологиите и изкуството и културата.
  • Това е призив за промяна на възгледите и възприемане на екологичните и цифровите предизвикателства, пред които сме изправени, като възможности за един по-добър живот.
  • Това е нов подход към намирането на иновативни решения на сложни обществени проблеми чрез съвместно творчество. Инициативата има за цел да оформи нашето мислене, поведение и пазари в съответствие с нови начини на живот и строителство, включително чрез оказване на влияние върху обществените поръчки.

Новият европейски Баухаус ще:

  • събере граждани, експерти, предприятия и институции и ще улесни разговорите за начините утрешните жилищни пространства да станат физически и финансово по-достъпни;
  • мобилизира дизайнери, архитекти, инженери, учени, студенти и творчески умове от всички дисциплини, за да преосмислят устойчивия начин на живот в Европа и извън нея;
  • се стреми да подобри качеството на нашия живот. Инициативата ще подчертае стойността на простотата, функционалността и кръговостта на материалите, без да се прави компромис с нуждата от удобство и привлекателност в нашето ежедневие;
  • осигури финансова подкрепа за новаторски идеи и продукти чрез ad-hoc покани за представяне на предложения и чрез координирани програми, включени в многогодишната финансова рамка.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.