Организира се втори „Explore and Expand“ работен семинар

1

На 9 март 2023 г., от 14 часа, в хотел „Лайпциг“, Клъстер „Зелена Синергия“ ще проведе втория си семинар „Explore and Expand“ като част от Програмата за посланици на BioeconomyVentures.

BioeconomyVentures e платформа за базирани на биоикономика стартъпи и иновативни разработки и цели да стимулира техния достъп до финансиране и развитие.

На семинара ще бъдат представени нови проекти, идеи и концепции в областта на биоикономиката и ще се обсъдят предпоставки и бариери пред развитието им. В допълнение ще присъстват също и заинтересовани страни и инвеститори, за да се подпомогне да се открият възможности за иновативните компании да намерят финансиране и нови партньори.

Ако желаете да представите своя идея, можете да заявите участие до 07.03.2023 г. на имейл: office@greensynergycluster.eu, реф. „Семинар за иновации“.

Leave a comment