Проект ETV4Innovation – резултати

217-thegem-blog-default

Екипът на ETV4INNOVATION разработи редица поредици, за да представи на широката аудитория информацията в детайли, извършена във всеки един модул от съвместната учебна програма  ETV4INNOVATION.

Акцентите на Модул 1 – Основни аспекти на ETV
Аакцентите на Модул 2 – Програмата ETV като търговски инструмент на вътрешния и международния пазар
Акцентите на Модул 3 – Практически аспекти на проверката на ETV
Общо видео, изготвено от консорциума ETV4iNNOVATION на тема “What ETV is”, е достъпно тук

Екипът на ETV4INNOVATION разработи редица поредици, за да представи на широката аудитория информацията в детайли, извършена във всеки един модул от съвместната учебна програма  ETV4INNOVATION.

Акцентите на Модул 1 – Основни аспекти на ETV
Аакцентите на Модул 2 – Програмата ETV като търговски инструмент на вътрешния и международния пазар
Акцентите на Модул 3 – Практически аспекти на проверката на ETV
Общо видео, изготвено от консорциума ETV4iNNOVATION на тема “What ETV is”, е достъпно тук

Онлайн платформата по проекта е достъпна тук. 

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.