Запознаване с енергийно позитивните зони в Грьонинген в рамките на проект MAKING-CITY

MakingCity_Project-picture_INEA_1-thegem-blog-default

Втората проекна среща по MAKING-CITY се проведе на 15-16 май в Гронинген, Холандия. Партньорите имаха възможност да споделят първите резултати от научноизследователските дейности водещи до трансформацията на градската енергийна система към интелигентни и нисковъглеродни градове, следвайки концепцията за енергийно позитивните зони (Positive energy districts – PED). Те също така участваха в поредица от работни срещи и посетиха двете енергийно позитивни зони, избрани в Гронинген, за да прилагат подхода PED, разработен в MAKING-CITY.

След кратко представяне на PED инсталациите в двата “Lighthouse“ града – Оулу (Финландия) и Грьонинген (Холандия), партньорите участваха в първата работна среща, модерирана от Demir Energy (Турция). Основната цел бе създаването на поредица от насоки и решения за възпроизвеждане на PED концепцията в 6-те „града – последователи“, участващи в MAKING-CITY: Леон (Испания), Басано дел Грапа (Италия), Кадъкьой (Турция), Люблин (Полша), Попрад (Словакия) и Видин (България).

Така например, партньорите обсъдиха наличните видове ресурси във всеки град, конкретните  нужди на града, както и пречките за прилагане на решения за реализирането на Енергийно-позитивни Зони.

По време на втория семинар (воден от Cap Digital и VTT), бяха обсъдени различни индикатори на ниво град, които ще бъдат използвани за оценяване на постигнатите резултати и въздействие. По-късно бе проведен семинар на тема Бизнес модели, координиран от R2M, Франция. Партньорите анализираха възможни подходи на PED екосистемата, като предложиха конкретни предложения за действия и решения. Час от тях ще бъдат изпълнени в двата „Lighthaus“ града: Оулу и Грьонинген.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.