Solar panel cell on dramatic sunset sky background,clean Alternative power energy concept.

Финансиране и програми:

Новини, тенденции и информация за програми за подкрепа
Преглед на съответните програми за подкрепа, достъпни на европейско, национално и регионално ниво
Информация за източници на финансиране и доставчици на технологии
Разработка на проекти
Координация и управление на проекти

Споделяне на знания:

Достъп до знания за най-добрите налични технологии и бизнес модели
Изграждане на капацитет и семинари за обучение
Подобрено управление на енергията и ресурсите
Развитие на нови вериги за създаване на стойност
Стимулиране на иновациите
Развитие на иновативни идеи и технологии.

Достъп до нови пазари & интернационализация

Достъп до най-добрите международни знания, техническа експертиза и практики
Мисии за установяване на партньорства в трети страни
Дейности по трансфер на технологии
Улесняване на споразумения за партньорство

Подобрен зелен имидж

Изграждане на зелен имидж