Правила за достъп на Ползватели до споделената изследователска инфраструктура на Клъстер „Зелена Синергия“

1_logo-bg-center_35

Публикувани са “Правила за достъп на Ползватели до споделената изследователска инфраструктура на Клъстер „Зелена Синергия“

Настоящите Правила (наричани по-долу Правила) за достъп на Ползватели до иновационната клъстерна инфраструктура на Клъстер „Зелена синергия“ са съобразени с чл. 27, ал.3 и ал.4 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 2014г., националното законодателство, напътствията и принципите, заложени в „European Charter for Access to Research Infrastructures“, особено, но не само, в области, като права на интелектуалната собственост, конфиденциалност, етични правила, сигурност, защита и др.

Настоящите Правила дават общата рамка на политиката за достъп до помещенията, съоръженията и дейностите на Клъстера. Всички права са запазени.

Правила за ползване–финал

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.