Клъстер Зелена синергия е сред победителите в инициативата ‘Towards Green Transition’

green-survey-email-v2_1

Клъстер Зелена синергия е сред 25 победители в инициативата ‘Towards Green Transition’  , която се координира European Cluster Collaboration Platform (ECCP) и финансира от Европейската Комисия. Инициативата позволява на клъстерите, регистрирани в ECCP, да популяризират знания за зелен преход сред своите членове. Това ще се осъществи чрез техническа консултантска подкрепа от висококвалифицирани експерти.

Видовете техническа помощ ще включват индивидуално обучение, помощ за формиране на стратегии за зелен преход, както и директни консултациии и уеб семинари.

Предвидените ползи от механизма включват  нови знания за подобряване на ресурсната ефективност , подкрепа и най-добри практики за по-екологични и по-ефективни вериги на доставките. Консултантските дейности се предвижда да продължат най-много пет месеца, Техническа помощ се очаква да започне през следващите седмици.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.