Клъстер „Зелена синергия“ обяви процедура с публично договаряне

logo-bg-center

Клъстер „Зелена синергия“ обяви процедура с публично договаряне с наименование „Установяване и насърчаване на сътрудничеството с други иновационни клъстери, която предвижда закупуване и доставка на самолетни билети и хотелско настаняване за 1 човек, във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-1.016-0012-C01.

Допустимите кандидатите могат да кандидатстват до 2/9/2021г. включително чрез следния линк:

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/90d2a419-8fad-4574-953c-53065900897b

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.