euWater-4i-SD

Европейска инициатива за интелигентно използване на водите и за насърчаване на устойчивото териториално развитие

euWater-4i-SD – Европейската инициатива за интелигентно използване на водите и за насърчаване на устойчивото териториално развитие е един от новите проекти, финансирани в рамките на 4-то поколение COSME “Clusters Go International”. Той стартира на 16 септември 2021 г. и ще продължи три години, до 15 септември 2024 г.

euWater4i-SD (ESCP-4i) ще помогне на европейските МСП да получат достъп до нови глобални вериги за стойност и да заемат водещи позиции в световен мащаб.

Основната цел на проекта е да помогне на Европейски МСП да интернационализат своя бизнес в страни от Латинска Америка и Източна Африка. Фокусът е поставен върху глобални водни интелигентни решения (услуги, технологии и финансиране), позволяващи прехода към устойчиво териториално развитие посредством ефективно управление на ресурсите и прилагане на решения за кръгова икономика.

За постигането на тази цел, euWater04i-SD ще създаде услугата „едно гише“ за МСП от ЕС, разработващи  интелигентни технологии по отношение на водните ресурси, като ще насърчи техните бизнес възможности и повиши тяхната конкурентоспособност в глобален мащаб.

Партньорствата в euWater4i-SD са изградени между клъстери от 5 държави:

 • Испания – Aclima Basque Environment Cluster,
 • Франция – France Water Team,
 • Германия – Ecoliance RLP,
 • България – Green Synergy Cluster и
 • Чехия – CREA Hydro & Energy.

Конкретни цели:

 1. Да се ​​изгради сътрудничество в мрежа от европейски клъстери и компании (ESCP-4i), чрез което да се популяризират решения за интелигентно използване на водите – услуги, технологии и финансиране. Решенията ще бъдат насочени към междусекторните предизвикателства за устойчивото териториално развитие
 2. Да подпомогне създаването на 5 нови вериги за стойност, свързани с устойчивото териториално развитие и  международните пазари.
 3. Да се ​​разработи и утвърди Съвместна стратегия за интернационализация, достигаща до 1000 МСП, чрез която да се предостави достъп до нови пазари извън ЕС и по-специално до 4 целеви държави в Аферика и Латинска Америка.
 4. Да насърчи сътрудничеството между петте клъстерни организации и техните членове в мрежата ESCP-4i, както и други
 5. Да се ​​разработи управленска и финансова схема за ESCP-4i, за да се осигури активно и устойчиво сътрудничество между различните заинтересовани страни
 6. Да популяризира разпознаваемостта на euWater4i-SD като метаклъстер, представляващ цялата верига на стойността на интелигентните решения за устойчивост на водите, както и да събере други заинтересовани европейски клъстери.

Специфични цели:

Цифри на проекта:

 • Партньорство – 5 партньора от 5 държави от ЕС
 • Продължителност – 36 месеца 16/09/2021 – 15/09/2024
 • Общ бюджет – 603 641 € , от които 543 274 € финансиран бюджет от ЕС
 • 6 работни пакета
 • 10 етапа
 • 41 основни резултати

Целевите държави:

 • 2 целеви географски области:​
  • Източна Африка
  • Латинска Америка
 • Идентифицирани държави с първи приоритет:
  • Кения и Уганда в Източна Африка
  • Боливия и Перу в Латинска Америка

Работна програма:

Устойчиво териториално развитие: пазар с висок потенциал за интелигентно използване на водата

В контекста на адаптирането към промените в климата, на пазара за териториално развитие липсват интелигентни по отношение на водата решения за укрепване на неговата устойчивост срещу екстремни климатични явления. Тази нарастваща нужда предизвиква изграждането на нови вериги за създаване на стойност, в които МСП от ЕС играят роля, внедрявайки своите интелигентни по отношение на водата решения и следователно повишават своята конкурентоспособност в глобален мащаб.

Пет сектора са особено засегнати от адекватното количество и качество на водата: строителството, енергията като услуга, селското стопанство, промишлеността и управлението и доставка на водни ресурси. Те могат да бъдат идентифицирани като част от устойчивия териториален пазар и ще бъдат изрично насочени към euWater4i-SD.

Относно възможностите в източноафриканските и средно-големите страни от Латинска Америка

Проектът ще бъде насочен към пазари с висок растеж в страни, където европейските МСП са недостатъчно представени. Такъв е случаят с източноафриканските и средно-големите латиноамерикански страни, където възможностите са многобройни и се увеличават. Това са държави, които вече изразиха своите нужди от интелигентни водни решения и следователно ще бъдат във фокуса на euWater4i-SD.

Партньорството с асоциирани агенти от взаимосвързани сектори ще окаже въздействие върху заетостта, растежа и иновациите в ЕС. Това ще стане чрез:

 • Взаимопомощта по проектиране и валидиране на Съвместна стратегия за интернационализация, достигаща до 1000 МСП за достъп до пазари извън ЕС, по-специално в Източна Африка и Латинска Америка (сключване на до 10 бизнес споразумения)
 • Активното сътрудничество между 5 клъстера и техните членове в рамките на мрежата ESCP-4i и извън нея (постигане на 14 споразумения за сътрудничество и 8 проекта за сътрудничество)
 • Разработване на система за устойчиво управление и обща марка за ESCP-4i, за да се гарантира дългосрочно сътрудничество
 • Активното популяризиране на euWater4i-SD като метаклъстер, представляващ цялата верига на стойността на интелигентни по отношение на водата решения, насочени към множеството междусекторни предизвикателства на STD.

Ако euWater-4i-SD привлече вниманието ви и бихте искали да сте в крак с бъдещите ни дейности? Попълнете формуляра, за да получавате нашия бюлетин и за да можем да се свържем с вас всеки път, когато се появи интересно събитие / обучение / търговска мисия / финансиране / друга подходяща информация.

Натиснете тук за достъп до формуляра