Community4Innovation

Community4Innovation е тематичен проект, финансиран по програма Interreg Euro-MED, насочен към укрепване на иновативната устойчива икономика  в средиземноморския регион. За да подкрепи прехода към кръгова икономика и да обедини конкурентна иновационна екосистема, проектът се фокусира върху развитието и подобряването на капацитета за научни изследвания и иновации в цялата си мрежа.

Друга цел на проекта Community4Innovation е да помогне за установяването на Практическа общност чрез процеси на събиране и обмен на знания между проекти. Фокусира се върху транснационално сътрудничество и установяване на общност, целяща да създаде силна и многосекторна мрежа в областта на иновативната устойчива икономика.

За да увеличи резултатите от отделните тематични проекти и да повиши цялостното въздействие на мисията, проектът разчита на ноу-хау и знанията за прилагане на тематичния проект на общността заедно с политиките и знанията за застъпничество на проекта за институционален диалог.

Тематичният проект на общността (ТП), вътрешно идентифициран като Community4Innovation (C4I), благоприятства условията за синергия и координация между тематичните проекти. Той също така ще изпълнява дейности по прехвърляне на знанията и иновативните решения, генерирани от ТП, към други участници и територии, както и интегриране на резултатите и стратегиите в местни, регионални, национални и европейски политики в партньорство със съответните институции. От другата страна, проектът за институционален диалог, вътрешно идентифициран като Dialogue4Innovation (D4I), подкрепя институционалната координация с и между регионални, национални и европейски власти, инициативи и стратегии в средиземноморския регион.

Съвместно двата проекта за управление допринасят за:

 1. Улесняване на използването и ПОВТОРНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ на знания, опит и резултати от проекта към други заинтересовани страни;
 2. Улесняване на ТРАНСФЕРА на резултатите към други заинтересовани страни, програми и територии и тяхното интегриране в местни, регионални, национални и европейски политики; и
 3. Повишаване на КООРДИНАЦИЯТА между заинтересованите страни, обхващащи Средиземноморието, въз основа на споделени знания, опит и резултати.

Партньорите по проекта Community4Innovation са:

 • Balmes University Foundation – BETA Technological Centre (ES)
 • REVOLVE (ES)
 • Dynamic Vision (EL)
 • Centre for Energy, Environment and Resources (BA)
 • Association of Cities and Regions for Sustainable Resource Management (BE)
 • University of Siena – Department of Physical Science, Earth and Environment (IT)
 • Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (EL)
 • Business and Innovation Sea Cluster – Toulon Var Technology (FR)
 • Waste Agency of Catalonia – MedWaves, the UNEP/MAP Regional Activity Centre for SCP (ES)
 • Green Synergy Cluster (BG)

Работният план на проекта Community4Innovation е структуриран в три направления:

 • 9 дейности в рамките на Работен пакет 1 (REUSE), чиито задачи включват наблюдение и компилиране на документи от съответните институции и проекти, създаване, обогатяване и поддържане на лесна за употреба база данни за картографиране на свързаните заинтересовани страни в зоната Euro-MED и извън нея, организиране на обучения и семинари и създаване на каталог на практическите знания, наред с други дейности
 • 7 дейности в рамките на Работен пакет 2 (ПРЕДАВАНЕ), имащи за цел да осигурят прехвърлянето и интегрирането на резултатите от TPs в други територии и тяхното възприемане от други заинтересовани страни, създаване на мултисекторно пространство на общността за подкрепа и свързване на критичната маса Euro-MED и т.н. и
 • 5 дейности в рамките на Работен пакет 3 (КООРДИНАЦИЯ) – включва стратегическия план на C4I, установяване на множество сътрудничества, поддържани в дългосрочен план за взаимни ползи и стратегически интереси, дейности за застъпничество и други.