Making City

Проект MAKING-CITY е финансиран по програма Horizon 2020, който стартира през декември 2018г. и е с продължителност от 60 месеца. Проектът се фокусира  върху демонстрирането на концепцията за енергийно позитивни зони, като основа за ефективно и устойчиво планиране и развитие на градовете.

Концепцията за енергийно позитивни зони ще бъде тествана и валидирана в два напреднали града  (градове Фарове) : Гронинген (Холандия) и Оулу (Финландия). Успешните практики ще бъдат репликирани в 6 последователни града: Басано дел Грапа (Италия), Кадикьой (Турция), Леон (Испания), Люблин (Полша), Тренчин (Словакия) и Видин (България).

Концепцията се основава на съвременни и иновативни технологии, които са вече налични на пазара. Концепцията за енергийно позитивни зони представлява стъпка извън настоящите европейски строителни стандарти, внасяйки големи структурни, обществени, икономически и технологични промени в градовете.

Консорциумът MAKING-CITY обединява опит от 34 партньори: 9 градски съвета, 5 университета, 4 изследователски центъра, 4 клъстера и фондации, 4 администратори на жилища под наем, 4 МСП, 3 енергийни компании и една строителна фирма

MAKING-CITY в контекста на европейските енергийни цели

  • ЕС се ангажира да намали емисиите на парникови газове до 80–95% до 2050 г.
  • политиките и мерките на ЕС за постигане на целите и стратегията на „Енергия 2020“ са амбициозни. Те ще продължат да се достигат и след 2020 г., като спомагат за намаляване на емисиите с около 40% до 2050.

Повече за проекта можете да намерите в приложената презентация MAKING-City_GSC.