Уведомление на основание чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

logo-bg-center

На основание чл. 4, ал. 1 от наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомяваме, че Клъстер “Зелена синергия”, “Ем Джей Енерджи”ЕООД и ЗП „Мария Степанчева“ гр. Стара Загора имат инвестиционно предложение за „Изграждане  и експлоатация на контейнерна инсталация за анаеробно третиране на страничен животински продукт и оборска постеля в биогаз и производство на биотор“ в ПИ с идентификатор 21049.62.326, землището на с. Димитриево, общ. Чирпан.

За становища  и контакти:

Петър Кисьов

email: petar@greensynergycluster.eu

тел: 032/306197

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.