Втора информационна среща по проект REVERTER

1Untitled

Втора информационна среща по проект REVERTER се проведе на 25 юни в гр. Брезово

Събитието беше организирано от община Брезово и Клъстер Зелена Синергия, партньори в проект REVERTER, който цели намаляване на енергийната бедност в района, чрез създаване на пътни карти за повишаване на енергийната ефективност в жилищни сгради и Едно гише за обновяване в община Брезово. Темата на информационната среща беше Топлоизолация в жилищни сгради, като целта беше да се запознаят всички заинтересовани граждани с ползите от обновяване на жилищните сгради, видовете топлоизолационни материали и често срещани грешки при полагане на топлоизолация. За лектори бяха поканени експерти в топлоизолациите – инж. Огнян Цонков, представител на Баумит България ЕООД, както и инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС).

Събитието предостави неформално пространство, където гражданите имаха възможността да задават въпроси и да обсъждат проблеми с експерти по енергийна ефективност и да получават навременни съвети за обновяване на своите домове.

Събитието стартира с представяне на Едно гише за обновяване – Брезово, създадено в рамките на проект REVRETER.

Инж. Даниела Костова от Клъстер Зелена Синергия, представи концепцията за “Едно гише за обновяване”, която има за цел да улесни процеса по обновяване на сградите в Община Брезово като предоставя на гражданите цялостна подкрепа във всеки един етап на обновяването. Концепцията включва както физически офис в сградата на община Брезово, така и онлайн платформата: www.reverter-brezovo.bg, която събира на едно място всички необходими услуги и информация, свързани с процеса по обновяване на жилищни сгради.

Дейностите, които ще се извършват в Едно гише за обновяване в Община Брезово ще обхващат:

  • Повишаване осведомеността относно ползите от енергийното обновяване.
  • Информираност и обучение на гражданите за енергийна ефективност в дома
  • Предоставяне на информация за възможности за обновяване
  • Предоставяне на информация за наличните схеми за финансова подкрепа
  • Извършване предварителен анализ за допустимост при кандидатстване по програми за финансиране на мерки по енергийна ефективност.
  • Експертни съвети по въпроси за обновяване на сградите и насочване на гражданите към подходящи експерти, инженери и организации.

Срещата продължи с представяне на ползите от топлоизолиране в жилищни сгради и различни видове топлоизолационни материали, представени от инж. Огнян Цонков от фирма Баумит България ЕООД.

 

По време на презентацията си инж. Цонков обясни кои са седемте фактора за здравословен дом и по какъв начин топлоизолирането благоприятсвта приятният климат и комфорт в дома.

Инж. Цонков предостави полезна информация и обясни по какъв начин топлоизолацията влияе върху движението на въздуха в помещението и как студените външни стени в съчетание с горещите тела на отоплителните уреди водят до силна конвекция, което нарушава комфорта на обитателите.

Накрая инж. Цонков обясни на гражданите какво постигаме с топлоизолацията, а именно: оптимална температура в помещенията; слаба конвекция; оптимална влажност на въздуха, което предпазва от мухъл, спестяване на енергия, спестявания от строителни разходи, добър дизайн и функционалност и опазване на околната среда.

Последната презентация, бе водена от инж. Йордан Николов, изпълнителен директор на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС). Той представи различните видове топлоизолационни материали и техните характеристики, а също така обърна внимание на често срещаните проблеми при изпълнението на топлоизолационни работи и подчерта важността на правилното изпълнение на топло- и хидроизолациите при обновяване на сградите. Инж. Николов представи практически примери за неправилно изпълнени топлоизолационни системи и даде препоръки за избягване на тези грешки, като същевременно обясни как правилно положената топлоизолация може да предотврати бъдещи проблеми като влага, мухъл и компрометиране на фасадата на сградата.

Събитието продължи с дискусия в неформална обстановка, където гражданите можеха да задават конкретни въпроси и да получат експертен съвет от лекторите.

В рамките на проект REVERTER ще бъдат организирани серия от подобни събития по различни теми, като следващото събитие ще е на тема ВЕИ в домакинства и ще се проведе през юли, отново в гр. Брезово.

Последвайте фейсбук страницата на Едно гише за обновяване – Брезово, както и следете на сайта www.reverter-brezovo.bg, за да полувавате своевременна информация за всички предстоящи събития и инициативи по проекта.

www.reverter-brezovo.bg

facebook: Едно гише за обновяване-Брезово

Комуникационен бюлетин: Newsletter 25062024

Проектът е финансиран по програма LIFE на Европейския съюз по споразумение за безвъзмездна помощ № 101076277.

Консорциумът по проекта

Проектът стартира през ноември 2022 г., изпълнява се от консорциум, състоящ се от 12 партньора – Национален технически университет в Атина – Лаборатория по минно дело и екологични технологии (Гърция), който е и координатор на проекта, Институт по системи и роботика (Португалия), Ekodoma Ltd. (Латвия), Клъстер Зелена Синергия (България), Fundació Europace (Испания), Фондация Център за възобновяеми енергийни източници и спестяване (Гърция), B-Link (Испания), Община Брезово (България), ЕКПИЗО – Потребителска асоциация „Качеството на живот” (Гърция), Община Коимбра (Португалия), „Енергийна агенция Рига” ( Латвия) и WIT Berry (Латвия).

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.